• Για σκέψη

    Ιστοσελίδες θεωρητικού προβληματισμού και κοινωνικοπολιτικών αναζητήσεων.

  • Για δράση

    Ιστοσελίδες με πληροφορίες και υλικό για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

  • Φιλικές ιστοσελίδες

    Προτεινόμενες φιλικές ιστοσελίδες ποικίλου περιεχομένου.

Πρόσθετες πληροφορίες